Photoshop -Слоеве и  Селекции

Какво представляват слоевете, как се правят и за какво се използват.

Какво представляват селекциите, как се правят и за какво се използват.

Разглеждат се различни методи (инструменти) за селектиране.