Категория за добавяне на специалности с дистанционна форма на обучение