Категория за добавяне на специалности с дистанционна форма на обучение

Курсът е предназначен за придобиване на базови познания по MS Excel.

За ученици от 6-ти и 7-ми класове в средните общообразователни училища.

Курсът е предназначен за придобиване на базови познания по MS Excel.

За ученици от 6-ти и 7-ми класове в средните общообразователни училища.