Научаването на Excel e ключово за всеки човек, тъй като неговите приложения са безкрайни. В почти всяка една престижна професия днес се изисква някакъв вид работа с този софтуер, но дори и в ежедневието той ни служи при планиране, организиране или друг вид подобна дейност.

Преминавайки успешно този курс, вие ще знаете всеки малък детайл, чрез който да улесните своята работа и няма да прекарвате излишно време да търсите решения онлайн. Не е необходимо да се тревожите дали въвеждате данните правилно и подробно. Винаги ще имате  възможност да ги редактирате по-късно. Програмата е широко разпространена и се използва в почти всички сектори на икономиката. Материала ще бъде поднесен от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването, чрез интересни и подходящи примери.

  Настоящия курс е предназначен за любителите на класическата музика без възрастово ограничение. В него ти ще се запознаеш с най-важните неща за епохата на Виенския класицизъм в музиката:

1.Същност и естетика на епохата.

2.Жанрове характерни за тази епоха.

-симфония

-симфоничен концерт

-соната

-струнен квартет

3.Структура на сонатната форма.

4.Структура на сонатно – симфоничния цикъл.

5.Представители

а) Йозеф Хайдн (1732 – 1809)

б) Волфганг Амадеус Моцарт (1856 – 1891)

в) Лудвиг ван Бетховен (1770 – 1827)


За курса:

Курсът на обучение по Microsoft PowerPoint включва теоретични знания и практически упражнения. 

Обучението е разработено по иновативна методика, с която бързо и лесно ще схванете основните принципи на работа с програмата.

 След завършване на курса Вие ще можете да създавате професионални презентации с графики, диаграми и таблици. 

Програмата Microsoft PowerPoint Ви дава възможност да направите своите презентации атрактивни, като вмъквате в тях анимации, видео и музика.

За Microsoft PowerPoint:

Microsoft PowerPoint е програма за изработване на презентации. Този софтуер позволява да се направят професионално изглеждащи презентации, давайки неограничени възможности на своите потребители като оформление и стилизиране на текст, чертане на фигури, визуализиране на данни чрез графики и диаграми, анимиране на обекти и слайдове. Използва се от фирми, преподаватели, студенти, ученици и др. Курсът по текстообработка с MS Word е подходящ както за начинаещи, така и за хора, които имат известни познания, но желаят да ги разширят и систематизират. Материалът се поднася чрез подробно обяснени примери.

Презентациите в клас са възможност да демонстрирате разбиране/усвояване по дадена тема и да я обяснявате пред публика. Внимателно подготвеното представяне и систематизираната обратна връзка дават възможност   да се придобият опит и да обогатят комуникационните ви умения.
Целта на презентациите е не само  да излезете и представите няколко слайда и да прочетете даден материал. Презентациите развиват множество умения: проучване и синтезиране на информация; систематизиране и оформяне на информация; държание и говорене пред публика; избор на подходящ език и увереност.

Основна информация

В този курс ще се запознаете с основните компоненти на компютърната система (дънна платка, централен процесор, оперативна памет, твърд диск, видео, аудио и лан карти, както и други периферни устройства) техните характеристики, особености и начина на включването им. Освен това в него ще бъде разгледан и основните видове софтуер, тяхното предназначение и особености, както и с опасностите, които може да се сблъскате в днешното информационно общество.  

Цели на курса

  • Да запознае обучаемите с основните компоненти на компютъра по интересен и забавен начин, техните основни функции и какво следва да следят при избора или замяната на дадена част в него.
  • Ще се запознаете с основните видове софтуер - тяхното приложение и особености.
  • Курсът също така ще ви предостави информация за основните заплахи, с които можете да се сблъскате използвайки информационните устройства и как да се защитите срещу тях.

Кратко представяне:

Microsoft Word е текстообработваща програма част от Microsoft Office, която служи за създаване или редактиране на документи като писма, бележки, доклади и др. В документите може да бъдат вмъкнати графики, таблици, изображения и диаграми, а текстът да бъде проверен за правописни и граматически грешки. Документите ще можете да оформяте според вашето желание. Тук вие ще се научите да създавате бланки за писма, пликове и етикети . За ваше улеснение и ефективност, бързо и автоматично ще можете да вмъквате често използван текст или графика. Програмата е широко разпространена и се използва във всички сектори. Материалът ще бъде поднесен от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването , чрез интересни и подходящи примери.

За кого е предназначен курса по MS Word:

Курсът е предназначен, както за абсолютно начинаещи, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.