„Генетика на човека с основи на медико-генетична консултация" е дисциплина посветена на наследствеността при човека в норма и патология. Тя изучава в широк аспект значението на наследствеността и средата за фенотипната изява на признаците, както и въпроси, свързани с генетичната еволюция на човека. Дисциплината „Генетика на човека с основи на медико-генетична консултация“ е научна база за разбирането на медицинската генетика и е тясно свързана със социалната биология. Тя дава основна теоретична и добра практическа подготовка на студентите, които имат изявени интереси в областта на генетиката като цяло, антропологията и медицинската генетика. Настоящият формат е разработен в 2 ресурса с теоретични и практически модула и съдържа кратко практическо пособие с въпроси и отговори, подходящо за самоподготовка и самооценка.