Английски език за начинаещи част 2 е продължение на вече положените знания в първата част. Целта на курса е да развие и надгради уменията по английски език за писане, слушане, усвояване и практически на граматичните правила. В курсът са включени теория, както и практически упражнения, които ще спомогнат за лесното придобиване на знания по английски език.