Курсът "Английски език за напреднали B2-C1" е предназначен за студенти с инженерно направление на обучение и с ниво на англисйки език, минимум B2. С помощта на този курс, студентите ще имат възможността да се запознаят и припомнят текстове и термини, полезни за тяхнота професионална насоченост и практика, ще се научат да трансформират необходимите терминологични знания от български/английски език и на български/английски език. Това ще спомогне за плавното преминаване на речта от единия на другия език, за по-гладкото изразяване в устната и писмената реч, както и ще услесни бъдещото обучение при работа със специализирана литература.