Презентациите в клас са възможност да демонстрирате разбиране/усвояване по дадена тема и да я обяснявате пред публика. Внимателно подготвеното представяне и систематизираната обратна връзка дават възможност   да се придобият опит и да обогатят комуникационните ви умения.
Целта на презентациите е не само  да излезете и представите няколко слайда и да прочетете даден материал. Презентациите развиват множество умения: проучване и синтезиране на информация; систематизиране и оформяне на информация; държание и говорене пред публика; избор на подходящ език и увереност.