За курса:

Курсът на обучение по Microsoft PowerPoint включва теоретични знания и практически упражнения. 

Обучението е разработено по иновативна методика, с която бързо и лесно ще схванете основните принципи на работа с програмата.

 След завършване на курса Вие ще можете да създавате професионални презентации с графики, диаграми и таблици. 

Програмата Microsoft PowerPoint Ви дава възможност да направите своите презентации атрактивни, като вмъквате в тях анимации, видео и музика.

За Microsoft PowerPoint:

Microsoft PowerPoint е програма за изработване на презентации. Този софтуер позволява да се направят професионално изглеждащи презентации, давайки неограничени възможности на своите потребители като оформление и стилизиране на текст, чертане на фигури, визуализиране на данни чрез графики и диаграми, анимиране на обекти и слайдове. Използва се от фирми, преподаватели, студенти, ученици и др.