Настоящия курс е предназначен за любителите на класическата музика без възрастово ограничение. В него ти ще се запознаеш с най-важните неща за епохата на Виенския класицизъм в музиката:

1.Същност и естетика на епохата.

2.Жанрове характерни за тази епоха.

-симфония

-симфоничен концерт

-соната

-струнен квартет

3.Структура на сонатната форма.

4.Структура на сонатно – симфоничния цикъл.

5.Представители

а) Йозеф Хайдн (1732 – 1809)

б) Волфганг Амадеус Моцарт (1856 – 1891)

в) Лудвиг ван Бетховен (1770 – 1827)