Курса ще запознае децата с природните особености и явления.