Предприемачество - 12 клас

Курсът съдържа материали за двата модула, които се изучават в 12 клас:

- Стартиране на собствен бизнес; 

- Управление на предприемаческата дейност. 

Тук ще намерите както всичко необходимо за Вашето обучение по предприемачество, така и много полезна информация.