Софтуерният продукт MS Excel е представител на така наречените „Електронни таблици”. Електронните таблици представляват работно пространство, разделено на клетки. Те са създадени главно за работа с цифрова информация. Това не означава, че в клетките можеш да въвеждаш само цифри, но системата поддържа множество полезни операции и изчисления, които могат да се правят с цифри. В резултат на това, цифровата информация може да се представя добре подредена в таблици, и даже може да се представя във вид на графики и диаграми. Важно е също, че резултатите, които се получават са обвързани със стойностите, въведени първоначално, и ако промениш някоя стойност, резултатът се преизчислява и показва автоматично, без твоя намеса. Поради тази причина, проектирането на рационална електронна таблица, в която стойностите се пресмятат от само-себе си, е много полезно.