Учениците получават знания в областта на екологичните технологии, използването на неизчерпаемите (вятър, слънце, вода, геотермална енергия) и опазването на изчерпаемите (полезни изкопаеми) природни ресурси, както и умения да анализират конкретна природна и социално-икономическа обстановка и да предлагат използването на най-подходяща екологична технология с цел опазване на околната среда.

В този курс ще обхваща материали по Литература.