Цел на курса:

След преминаването на курса по Български език учениците от 6-ти клас трябва да изградят умения за:

  -извличане и обработване на информация от урочна статия.

  -изграждане на познания за видове местоимения и тяхната употреба.

  -употреба на глаголните времена в българския език.

  -употреба на видове изречения в българския език.


Този курс цели да ви помогне в работата с Excel, така че да ви въведе в основните и ключови познания за работата с таблици и графики. В него, ще откриете инструментите, които ще направят работния процес лесен, бърз и приятен. 

Ще се запознаете с решенията на множество въпроси, както и с някои трикове и съвети, с които Excel ще стане по лесен и достъпен за вас!

Учебните ресурси предоставят възможност за запознаване на студентите:

- със спецификата на поведението на деца с Генерализирани разстройства на развитието,

- диагностични критерии, позовани по международни класификатори,

- и диференциална диагностика със сходни състояния.